Dette kurset henvender seg til yogalærere, fritidsledere, institusjonsledere, miljøarbeidere og andre mennesker som ønsker å utforske de mange fordeler en god yogapraksis kan gi. Under helgen vil du få en grunnleggende opplæring i hvordan yoga kan brukes i traumerelatert arbeid. Vi vil rette stor fokus på traumer og de direkte og indirekte konsekvensene dette har på innsatte, rusavhengige, med-avhengige og de som arbeider med dette til daglig. 

Vi har det store privilegium å ha besøk av James Fox, grunnlegger av Prison Yoga Project i USA som nå underviser yoga i fengsler over hele verden.

Gangster Yoga startet på et ideelt grunnlag i 2011. Alexander Medin med venner og kollegaer startet startet prosjektet og underviser Gangster Yoga i syv fengsler og Back in The Ring et tiltak for rusiavhengige i åtte byer i Norge.

Stiftelsen Yoga for Livet inviterer til en workshop med James Fox, Alexander Medin og tidligere innsatte fra Ila fengsel. 


Pris: 3450,- inklusivt kost og losji


PROGRAM:
Fredag 09. September
Kl. 16:00 – 17:00 Oppmøte og registrering.
Kl. 17:00 – 19:00 Klasse og foredrag med James Fox
Kl. 19:00 – 20:00 Middag

Lørdag 10. September
Kl. 07:30 – 09:00 Morgenklasse Alexander Medin
Kl. 09:30 – 10:30 Frokost
Kl. 11:00 – 13:00 Yoga og traumer
Kl. 13:00 – 14:00 Lunsj
Kl. 14:00 – 16:00 Pause, fjelltur, lek og avspenning.
Kl. 16:00 – 17:00 Fra Badboy til god samfunnsborger. Tidligere innsatte fra Ila forklarer.
Kl. 17:00 – 18:00 Debatt. Tidligere innsatte og ansatte i kriminalomsorgen diskuterer.
Kl. 18:30 – 19:30 Myk yoga og meditasjon. Tidligere innsatte fra Ila underviser.

Søndag 11. September
Kl. 07:30 – 09:00 Morgenklasse James Fox
Kl. 09:30 – 10:30 Frokost
Kl. 11:00 – 13:00 Yoga og sinnsro. Hvordan yoga kan bryte destruktive mønstre.
Kl. 13:00 – 14:00 Lunsj
Kl. 14:00 – 15:00 Det viktigste med yoga. Oppsummering og konklusjon.
Kl. 15:00 – 17:00 Avreise og vel hjem.

Quantity:
Meld deg på!