Nøsen Yoga og Fjellhotell samarbeider med, og støtter, flere veldedige prosjekter. Her finner du en oversikt over noen av initiativene:

Mer info om Gangster Yoga på http://www.gangsteryoga.no/

GANGSTER YOGA

Gangster Yoga i Norge er en idéell virksomhet som er underordnet stiftelsen «Yoga for Livet». Vårt langsiktige mål er å tilby forebyggende tiltak for ungdom på skråplanet og å gi tidligere innsatte muligheten til å bidra i prosessen. Gangster Yoga setter søkelys på det å være menneske og hvordan man får kontakt med det innerste i seg selv. Puste seg gjennom utfordringer. Kjenne på stivheter og ubehag, og gradvis bygge opp en større klarhet i sinnet som blir vedvarende og stabil.

Donate

Back in the ring

BITR er et prosjekt som ble startet i 2013, som en del av Gangster Yoga. Dette er et tilbud til alle de som, etter erfaring med rusproblematikk, ønsker å gjøre et comeback i livet.

Drivkraften bak BITR har hele tiden vært å gi hjelp til selvhjelp. Prosjektet bruker yoga, pust og meditasjonsteknikker for å bygge opp større selvinnsikt. Dette renser og styrker kroppen, og gir klarhet i sinnet. Prosjektet fokuserer også på veldedighetsarbeid, for å hjelpe rusavhengige å komme ut av sin egen «boble» og oppleve gleden av å kunne gjøre en jobb samtidig som de er en nytte for andre.

I vår 2017 reiste en gjeng fra Back in the Ring til India for å bygge et kvinnetoalett i Mumbai. 

Mer info om Back in The Ring på http://backinthering.no/