En Yogalærerutdannelse over ni måneder (August 2017 – Juni 2018)

Dette er en yogalærerutdannelse for deg som ønsker å gå i dybden av yoga, lære deg klassisk yogafilosofi og undervise på en klar, sikker og inspirerende måte. Det er også for deg som ønsker å gå dypere inn i din egen praksis og utforske hvordan yoga kan være et verktøy som vil berike livet ditt på mange plan.

Kurset inkluderer seks samlinger og 24 overnattinger på Nøsen Yoga Retreat Center. Studiet omfatter praksis, hjemmearbeid, gruppearbeid, stiler og andre oppgaver. 

Samlingen i august og mai måned vil strekke seg over én uke fra lørdag kveld til fredag. De andre samlingene vil vare fra torsdag kveld til søndag etter lunsj. 

 

Dato for samlingene

 • August:     13.08 – 18.08 2017
 • September:     14.09 – 17.09 2017 
 • Oktober:     26.10 – 29.10 2017
 • Mars:         15.03 – 18.03 2018
 • April:         12.04 – 15.04 2018
 • Mai:         27.05 – 01.06 2018 

Vi tilbyr en fordypning i yoga som vektlegger hvordan yoga kan berike hverdagen på mange plan. Det er først og fremst et studie av yogaens klassiske tekster, meditasjon og pusteøvelser, med grunnleggende fokus på hvordan utføring av fysiske posisjoner (asanas) gir et godt grunnlag for bedre helse og velvære. 

 

Hva vil du lære?

Du vil få en grundig opplæring i Ashtanga Yoga og lære deg 1. Serien.

Du vil også få en god innføring i Myk Yoga og Yin Yoga og lære deg avspenningsøvelser som revitaliserer og gir økt velvære i kropp og sinn.

Du vil lære deg forskjellige sekvenser du kan undervise og hvordan du kan tilpasse Yoga etter spesielle behov.

Du vil også få opplæring i anatomi og få en innføring i grunnleggende puste og meditasjonsteknikker som fremmer konsentrasjonen og stabiliserer sinnet. 

Hva fokuserer vi på?

Vårt hovedfokus er å undervise yoga på en ærlig klar måte. Når vi gjør det ser vi mennesker berikes og livskvaliteten forbedres på mange plan. Livet kan være utfordrende til tider og det er derfor viktig å ha noen faste holdepunkter som gir ro i kropp og sinn, fremmer innsikt og bygger opp stabilitet og velvære. 

Yoga er ingen mirakelkur, det kreves disiplin, fokus og tilstedeværelse. Vårt overordnede fokus er å hjelpe deg bli en god og stabil utøver av yoga. Når yoga er vel integrert er det lett å undervise og hva vi gjør blir en forlengelse av hvem vi er. Vi vektlegger derfor først og fremst at våre elever skal få en god, sunn og våken opplevelse av yoga i hverdagen og at de kan opparbeide en personlig opplevelse av klarhet, ro og velvære i sinnet. Når vi lykkes med det er det å undervise yoga en naturlig forlengelse av egne integrerte øvelser og erfaringer. 

 

Hva vil vi gå igjennom?

Som sagt over vil du få en grunnopplæring innenfor tradisjonell Ashtanga Yoga.

Myk Yoga og Avspenningsyoga mener vi er like viktig og vi vil fokusere på hvordan man kan utvikle større sinnsro og bedre helse gjennom fysiske øvelser.

Du vil få innføring i forskjellige meditasjoner og pusteøvelser og finne ut hva som passer best for deg.

Du vil studere litt moderne yoga historie så vel som de klassiskeskrifter som hele yoga tradisjonen bygger på.

Du vil få grunnleggende opplæring innenfor anatomi, neurologi, pedagogikk og Sanskrit som vil berike dinyogaundervisning. 

Hva forventes du å mestre etter kurset?

 • Ha en god forståelse av Primary Series i Ashtanga Yoga. 
 • Kunne lede en klasse med korrekte tellinger og forståelse av Sanskrit navn. 
 • Kunne lede avspennings og Myk Yoga klasser. 
 • Kunne lede enkle meditasjonsøvelser. 
 • Kunne veilede og undervise enkle pusteøvelser (Pranayama). 
 • Ha en grunnleggende kjennskap til anatomi, neurologi, pedagogikk og Sanskrit. 
 • Kunne holde et kort foredrag om yogaens klassiske skrifter og belyse hva som vektlegges i Yoga Sutras, Bhagavad Gita, Hatha Yoga Pradipika og Upanishad skriftene. 
 • Kunne forklare og demonstrere hvordan yoga vekker glede, klarhet og innsikt i kropp og sinn. 
 • By på deg selv og yte en service til trengende der det behøves. 
 • Finne glede og innsikt i de forskjellige begreper somKarma Yoga, Bhakti Yoga og Jnana Yoga. 
 • Ha en god selvinnsikt om hva yoga er. 
 • Kjenne glede å stolthet over å kunne dele med deg av yoga. 

 

Hvordan en typisk kursdag ser ut

Under følger en typisk dag for samlingene på Nøsen:  

 • 07:00 – 07:30 Japa (Mantra resitasjon)
 • 07:30 – 09:00 Āsana
 • 09:00 – 09:30 Prāṇāyāma
 • 09:30 – 10:30 Frokost
 • 11:00 – 12:00 Sanskrit
 • 12:15 – 13:30 Yogafilosofi
 • 13:30 – 14:30 Lunsj
 • 14:30 – 17:00 Egentid til å nyte fjellheimen
 • 17:00 – 18:00 Yoga anatomi
 • 18:00 – 19:30 Praktisk veiledning, pedagogikk og fordypning. 
 • 19:30 – 20:30 Middag
 • 20:30 – 21:00 Meditasjon 

Under følger en introduksjon til en manual som er utarbeidet for kurset. Les gjerne igjennom den og se om dette kan være interessant for deg. Velkommen :-)


1. Introduction

Welcome as a participant to our one-year course in scratching the surface of yoga. Teaching yoga is a subtle art and it requires patience, stamina and a keen interest to learn the subject.

Nirajanānanda, the present head of the Bihār school of yoga once said: “There are many good teachers on Āsana, Prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā and dhyāna, but to find a good teacher on Yoga is truly difficult!”

To therefore do justice to the subtle art of teaching yoga takes much more than a year of intensive studies. You will certainly learn some new postures, breathing techniques, read up on the classics, be introduced to yoga anatomy and learn some Sanskrit prayers, but in order to improve our teaching of yoga we have to live it. This course is first and foremost a tool to help you in this process and our principle aim is to build a solid foundation that will provide a clear perspective and proper outlook for your further study and integration of what yoga is. This course is not about creating a quick fix to what yoga is nor is it trying to simplify the subject. It is deep and it is subtle. Our focus here is primarily to deepen your own practice and increase your personal understanding of what yoga is. When that becomes steady, teaching will naturally follow like a well overflowing.

There is much hype about yoga these days, it touches people in various ways and it is stimulating on many levels. Unfortunately, it can also create confusion and dissolution when it is based on ignorance, dogma or superstition. Our main responsibility is therefore to become clear of what we do as practitioners and teachers and execute that to the best of our potential.

Personally I believe a yoga teacher should first and foremost do justice to the essence of yoga. That requires dedicated studies, supported by daily practices and a constant willingness to examine all aspects of our mind and our behaviour. Scratching the surface of yoga is time consuming and requires a lot of efforts. The mind is unruly by nature and tend to mislead us if we are not careful. Yet the goal of yoga offers a steady constant support from within for all trials of life, and our duty is therefore to gain a practical experience of what it is. According to the principle texts it is something we all share and it becomes visible according to our capability to embrace it. The layers of ignorance runs deep, they are intricate and subtle, and unfortunately yoga is never quite what we would like it to be. It is beyond thought and concept, practice and definition, but at the same time the underlying essence that illuminates our conscious being and patterns of behavior. Our efforts in trying to become clear of what yoga is, is a transformational tool for greater good on all levels and thus certainly worth all our efforts.

Unfortunately these days many modern yoga teachers travels the world with a rock-star status improvising on the theme of what yoga is. Some of them may be really good, but unfortunately charisma, attitude, über cool, trends, a pretty face, a pumped up body, radical opinions, great entertainers and fanciful projections often put the quality and clarity of the subject in the background. Another problem is that since yoga is relatively new in the western world, our understanding of it is quite limited and narrow, and instead of having the patience to examine it over time, we tend to grasp onto the postures and breathing exercises and believe that to be the end-all of yoga. Yes, a good āsana practice is certainly a marvelous tool to refine the practitioner, but also keep in mind that for an āsana to be called yoga, there has to be an element of yoga within it, unless we can easily just make an ass of ourselves! Yoga is an integrated part of the Indian tradition that articulated various ways to remove suffering and find greater clarity and introspection of what constitutes the ultimate support of our being. When we can understand yoga within that context, as a way to become clear, remove suffering and find greater stability within us, then perhaps we can do justice to the subject and illuminate our understanding of what yoga truly is.

Vilkår

 • Mat, boende, undervisning og alt kursmateriale er inkludert i prisen på kr 35.000 som betales i tre omganger før 1. Mai 2018.
 •  5000 kr er påmeldingsavgift som betales før 1. August 2017. Kursavgiften inkluderer opphold, overnatting,  kursmateriale og 3 måltider per dag på Nøsen.

For registrering: